پنجره – ویترین نمودار دانلود برنامه

پنجره – ویترین: نمودار دانلود برنامه آموزشی طراحی آموزش learning lynda

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات پرسپولیس ۶۰ میلیون از پدیده می‌گیرد، ۲۲۷ میلیون به حاتمی می‌دهد

کمیته تعیین اوضاع فدراسیون فوتبال آرای تازه خود را راجع به بعضی پرونده‌ها اعلام کرد.

پرسپولیس ۶۰ میلیون از پدیده می‌گیرد، ۲۲۷ میلیون به حاتمی می‌دهد

پرسپولیس ۶۰ میلیون از پدیده می گیرد، ۲۲۷ میلیون به حاتمی می دهد

عبارات مهم : میلیون

کمیته تعیین اوضاع فدراسیون فوتبال آرای تازه خود را راجع به بعضی پرونده ها اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، کمیته تعیین اوضاع فدراسیون فوتبال، آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد. آرای صادر شده است از سوی کمیته تعیین وضعیت، به شرح زیر است:

پرسپولیس ۶۰ میلیون از پدیده می‌گیرد، ۲۲۷ میلیون به حاتمی می‌دهد

۱- شکایت محمد صالح مصطفوی از تیم نفت تهران

پرداخت مبلغ ۱/۱۶۰/۹۰۰/۰۰۰ریال بابت قرارداد ۲۳/۲۱۸/۰۰۰ریال بابت هزینه پیگیری در حق محمد صالح مصطفوی

۲- شکایت حمید طاهری فرد از تیم نساجی مازندران

کمیته تعیین اوضاع فدراسیون فوتبال آرای تازه خود را راجع به بعضی پرونده‌ها اعلام کرد.

پرداخت مبلغ ۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت قرارداد و ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه پیگیری در حق حمید طاهری فرد

۳- شکایت امید خراجی از تیم اکسین البرز

پرداخت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق امید خراجی

۴- – شکایت کلوب پرسپولیس پایتخت کشور عزیزمان ایران از کلوب پدیده مشهد بابت حق رشد میلاد کمندانی

پرسپولیس ۶۰ میلیون از پدیده می‌گیرد، ۲۲۷ میلیون به حاتمی می‌دهد

پرداخت مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق رشد میلاد کمندانی و مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه پیگیری در حق کلوب پرسپولیس پایتخت کشور عزیزمان ایران به وسیله کلوب پدیده مشهد

۵ – شکایت بابک حاتمی از تیم پرسپولیس تهران

پرداخت مبلغ ۲/۲۲۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۴۴/۵۵۰/۰۰۰ریال بابت هزینه پیگیری در حق بابک حاتمی

کمیته تعیین اوضاع فدراسیون فوتبال آرای تازه خود را راجع به بعضی پرونده‌ها اعلام کرد.

۶- شکایت فرزاد حمیدی از تیم سردار بوکان

پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق فرزاد حمیدی

پرسپولیس ۶۰ میلیون از پدیده می‌گیرد، ۲۲۷ میلیون به حاتمی می‌دهد

۷- شکایت مهدی ابارشی از تیم اکسین البرز

پرداخت مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق مهدی ابارشی

۸- شکایت مهران راستگو از پاس همدان

پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق مهران راستگو

آرای صادره غیر قطعی بوده و در مهلت هفت روز بعد از ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون هستند. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده است در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده، با درخواست متقاضی، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.

واژه های کلیدی: میلیون | قرارداد | پرسپولیس | پرسپولیس | کمیته انضباطی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz